GNU Lesser General Public License

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.

Verze 3, 29. červen 2007

Tato verze licence GNU Lesser General Public License zahrnuje ustanovení a podmínky verze 3 licence GNU General Public License, rozšířené o dodatečné povolení uvedené níže.

Více


GNU Free Documentation License

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.

Verze 1.3, 3. listopad 2008

Cílem této licence je zajistit, aby byl návod na použití, učebnice nebo jiný funkční a užitečný dokument „volný“ ve smyslu svobody: na zabezpečení účinné svobody kopírovat a redistribuovat daný dokument, se změnami nebo bez nich, a to buď za účelem komerčního nebo nekomerčního využití. Tato licence zároveň umožňuje autorům a vydavatelům získat uznání za svoji práci, přičemž je zbavuje zodpovědnosti za úpravy vykonané jinými osobami.

Více


Výjimka pro GCC Runtime knihovnu v3.1

Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.

Verze 3, 27. leden 2009

Když používáte GCC za účelem kompilace programu, GCC může se zkompilovaným programem kombinovat části určitých hlavičkových souborů GCC a runtime knihoven. Účelem této výjimky je povolit při kompilaci ne-GPL programů (včetně programů, na které se vztahují vlastnická práva) použít tímto způsobem hlavičkové soubory a runtime knihovny, na které se vztahuje tato výjimka.

Více


Výjimka pro GCC Runtime knihovnu v3.0

Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.

Verze 3, 27. leden 2009

Tato výjimka pro GCC runtime knihovnu („výjimka“) představuje dodatečné povolení podle oddílu 7 licence GNU General Public License, verze 3 („GPLv3“). Vztahuje se na určitý soubor („runtime knihovna“), který nese zmínku umístněnou vlastníkem autorských práv daného souboru, která uvádí, že soubor se řídí GPLv3 společně s touto výjimkou.

Více


Výjimka Autoconf configure skriptu

Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.

Verze 3.0, 18. srpen 2009

Tato výjimka představuje dodatečné povolení podle oddílu licence GNU General Public License, verze 3 („GPLv3“). Vztahuje se na určitý soubor, který nese zmínku umístěnou vlastníkem autorských práv daného souboru, která uvádí, že soubor se řídí GPLv3 společně s touto výjimkou.

Více